Házaspárok vacsorája a nagycsaládosoknál - „Szeretem hibáit jóságánál jobban” - 2024. február 10.

Készült: 2024. február 12. hétfő

A házasság hete alkalmából bensőséges találkozóra került sor a kárpátaljai nagycsaládosoknál. A makkosjánosi Helikon Hotelben megtartott rendezvényen a történelmi egyházak képviselői kértek áldást a jelenlevő 150 nagycsaládos házaspár, valamint szeretteik további életére. 

Zán Fábián Sándor református püspök arról szólt, hogy a Mindenható könyvében valamennyiünk sorsa megvan írva, Jézus Krisztussal ő vezet azon az úton, amelynek a végén hozzá megérkezünk. Nem kell tehát szüntelenül aggodalmaskodni, viszont nem feledkezhetünk meg mindenkoron hálát adni azért a sok-sok ajándékért, amit tőle kapunk. Csirpák József salánki görögkatolikus parochus rámutatott: nem véletlen, hogy Krisztus első csodatétele a kánai menyegzőn történt, jelezvén, hogy a házasság mennyire fontos a Megváltó számára. Azóta kétezer esztendő telt el, ám az emberi együttélés alapértékei nem változtak, míg világ a világ, az önzetlen szeretet, a másikra való odafigyelés táplálja leginkább a házasságot. 

Magyarországon tavaly a szervezők a házasság hetének mottójául az Egymásba kapaszkodva kifejezést választották, míg a mostani vezérgondolat így hangzik: Állandó megújulás, emlékeztetett rá köszöntőjébe Tarpai József, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének (KMNE) elnöke. Ami arra utal, hogy a harmonikus párkapcsolat megtartása nem kis erőfeszítést kíván a felektől. Ám egy olyan meghitt, szeretetteljes közegben, amit mi a gyerekeinkkel együtt alakítunk ki, ez már nem is olyan lehetetlen feladat. 

Trieb Gergely, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja a házasság hete mozgalom kapcsán elmondta, hogy a program kezdeményezői már a kezdetek kezdetén célul tűzték ki, hogy megismertessék az emberekkel azokat a hagyományos értékeket, amelyek örömtelivé és sikeressé teszik a házasságot, s hogy segítséget nyújtsanak a házasságra készülőknek és azoknak is, akik a párkapcsolati problémákkal szembesülnek. Beszéde végén a diplomata feltette a kérdést: házasságunkban vajon eljutunk-e addig a pontig, amelyet a költő Ady Endre így fogalmazott meg párjával kapcsolatban: „Szeretem hibáit jóságánál jobban”. 

Szerencsére már a kezdeti időszakban igen sokan rájönnek arra, hogy házasságuk és benne a párkapcsolatuk állandó gondozásra, megújulásra szorul, kezdet online előadását Polus Enikő mentálhigiénés szakember, a Mentálhigiénés Segítő Központ és MESEKŐ Alapítvány alapítója, aki számos példát hozott fel annak bizonyítására, hogy a harmonikus házasságunkért mi magunk tehetünk a legtöbbet. Például azzal, hogy magunkat érzelmileg szellemileg és fizikailag is igyekszünk rendben tartani, és nem úgy gondoljuk, hogy elsősorban a párom felelős azért, hogy ebben a kapcsolatban én jól érezzem magam. Egyébként is, ha nem vagyok jóban önmagammal, társammal, a környezetemmel, és nem utolsó sorban Istennel, akkor a világ könnyen tud engem manipulálni. Ugye fölösleges részletezni, hogy ez a veszély mindinkább egyre nő. Emellett bölcs dolog, ha mihamarabb elfogadom „tökéletesen tökéletlen” mivoltomat. Valljuk be, olykor nem könnyű elmondani, hogy milyen érzelmek kavarognak bennünk társunk egy-egy cselekedete kapcsán, ám bármily nehéz is, ezekről beszélni kell. Öreg hiba, ha ezt nem egyes szám első személyben tesszük. Tehát ilyenkor sohasem úgy kezdjük a mondatot, hogy „Szerintem neked ebben a helyzetben ezt kellene, kellett volna cselekedni”, a helyes és mindnyájunk számára sokkal szimpatikusabb hozzáállás, ha őszintén közöljük: „Én úgy érzem, számomra a jelenlegi helyzetben ez a megoldás lenne a leginkább megfelelő”. 

A továbbiakban az előadó számos példát hozott fel az ego, tehát a túlzott önbecsülés és az alázat egyensúlyának fontosságára. Alázat nélkül meghalunk ebben a világban, hangzott el a végkövetkeztetés. Hallhattunk azokról a kísértésekről – pénzhajhászás, uralkodásvágy, a kapcsolatból való kilépés stb. –, amelyek bizony könnyen tönkre tehetik a társas kapcsolatunkat. Ám mindenképpen jó hír, hangsúlyozta Polus Enikő, hogy sem a testünk, sem az agyunk, sem a lelkünk nem felejt: azok a kötődési hormonok, amelyek a meghitt közös együttlétek során alakultak ki, még hosszú évek, évtizedek elteltével is mozgósíthatók.

Akik valamilyen vallási közösséghez tartoznak, például elfogadták Jézus Krisztust az ő személyes megváltójuknak, azoknak jóval könnyebb, hisz nekik könnyű meglátni társukban a Jóisten ajándékát. 

A hagyományokhoz híven a KMNE elnökségének tagjai okleveleket nyújtottak át mindazoknak, akik ebben az évben ünneplik kerek házassági évfordulójukat. 

Finom vacsora, emlékképek készítése az erre a célra kialakított fotósaroknál, koccintás, meghitt beszélgetések rég nem látott ismerősökkel, barátokkal – az est további része ezzel telt el. No és tánccal. A talpalávalót a Fortuna együttes tagjai húzták, akiknek már az első énekszámoktól kezdve sikerült nagyszerű hangulatot teremteni.

Forrás:

Kovács Elemér

Karpatinfo.net

Pin It

 

Minden jog fenntartva!